Twee comapatiënten reageren weer op prikkels na ultrasone behandeling

Twee comapatiënten, die al maanden in een diep coma lagen, kwamen weer enigszins bij bewustzijn na een behandeling met ultrasoon geluid. Ze konden mensen op foto's herkennen en bijvoorbeeld een bal laten vallen.

Wetenschappers hebben succes geboekt met een behandeling waarbij ze ultrasone geluiden toedienden aan bepaalde hersengebieden van comapatiënten om zo het brein een 'jumpstart' te geven. Sommige functies werden daardoor geactiveerd, terwijl de patiënten tot dan toe in een staat van minimaal bewustzijn verkeerden.

Een van de comapatiënten was een 56-jarige man, die al meer dan veertien maanden bij minimaal bewustzijn was. Hij kon op geen enkele manier communiceren. Na de behandeling lukte het hem om naar de foto's van familieleden te kijken als hun naam werd genoemd. Ook kon hij een bal laten vallen of grijpen als hem dat werd gevraagd. Verder kon hij ja en nee schudden met zijn hoofd nadat simpele vragen werden gesteld.

De andere patiënt bij wie progressie werd geboekt is een 50-jarige vrouw, die al 2,5 jaar in een veel dieper coma lag. Na de ultrasound-sessies was ze in staat om spraak te begrijpen en herkende ze simpele voorwerpen als een potlood en een kam.

"Dit was waar we op hoopten, maar het is geweldig om het met eigen ogen te zien", zegt neurowetenschapper Martin Monti van de universiteit van Californië. "Dat de toestand van twee van de drie patiënten zo sterk verbetert binnen enkele dagen na de behandeling is een veelbelovend resultaat."

Kanttekeningen zijn er ook: bij een derde patiënt werd geen progressie geboekt. Ook nam het effect bij de 56-jarige patiënt na enkele maanden weer af.

Bron(nen):   Science Alert