Met een klein stroomstootje word je een doorzetter

  Bij toeval hebben hersenwetenschappers ontdekt dat wanneer ze een klein gebiedje in de hersenen elektrisch prikkelen het doorzettingsvermogen extreem toeneemt. De wetenschappers waren eigenlijk op zoek naar de bron van epilepsie. Ze hadden bij twee patiënten elektroden aangebracht. Door kleine stroomstootjes toe te dienen aan verschillende hersengebieden, probeerden ze verschijnselen van epileptische aanvallen op te roepen. Toen ze de zogenaamde cortex cingularis anterior prikkelden trad er een vreemde reactie op bij beide patiënten. Ze voelden ineens de kracht en de overtuiging om door te zetten, zodat ze datgene wat hen te wachten stond, konden overwinnen. De twee mannen omschreven het gevoel als positief en als een hele sterke overtuiging. Een van hen legt uit: ‘ik wist, ik moet doorzetten, volhouden en mijn best doen om hier door heen te komen.’ Elke keer dat de onderzoekers het hersengebiedje prikkelden, kregen de patiënten dezelfde ervaring. Bij een placebo-prikkel trad het effect niet op. Waarschijnlijk is nu het gebiedje in de hersenen waar het doorzettingsvermogen zit, gevonden. Al moet het onderzoek nog op grotere schaal opnieuw worden uitgevoerd. Het prikkelen van het hersengebiedje, zou depressieve mensen de moed kunnen geven om door te gaan. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld mensen met chronische pijn. Maar of dat ook gaat gebeuren, is nog maar zeer de vraag. Het gebiedje is namelijk erg moeilijk te bereiken en de methode stuit ethisch wellicht op bezwaren.  

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. Apekool

    Nog een kleine stap op weg naar de supersoldaat!

Reacties niet toegestaan