Rampen net zo raar als dat ronde gat in de grond

De Daily Beast rakelt een aantal natuurrampen op die net zo merkwaardig zijn als het ronde gat dat vorige week ontstond
Giftige gaswolk
Op 21 augustus 1986 vielen in Kameroen 1700 mensen en 3500 dieren dood neer als vliegen. Later werd ontrafeld dat een kratermeer in de buurt steeds giftiger was geworden en - eenmaal verzadigd van gif - in een keer een gifwolk had uitgestoten.
Invasie van slangen
Een paar dagen voor dat Mount Pelée op Martinique in 1902 vernietigend uitbarstte, stierven al vele tientallen mensen aan aggresieve slangen. De slangen, kennelijk op de hoogte van de naderende uitbarsting zwermden door het stadje aan de voet van de vulkaan en beten naar ieder levend wezen dat ze tegenkwamen. Het kostte mensen en dieren het leven.
Olifantenramp
Extreme warmte en grote droogte. Dat was een combinatie die in het voorjaar in het Chanka woud in India de olifanten tot wanhoop dreef. Ze trokken chaos veroorzakend door de dorpen en tientallen mensen lieten het leven.
Het jaar zonder zomer
1816 staat bekend als het jaar zonder zomer Dat hele jaar was het zowel in Europa als Amerika zomer en winter koud, nat en naar. Oogsten mislukten, mensen bevroren. Dodental: boven de 100.000.
Voor meer rare rampen: zie de Daily Beast

Bron(nen):   The Daily Beast