Hoe we klimaatverandering kunnen tegengaan door de mammoet terug te brengen

De laatste mammoet stierf ongeveer 4.000 jaar geleden. Daarmee kwam er een einde aan 's werelds grootste ecosysteem, dat een belangrijke rol speelde bij het op peil houden van de temperatuur op aarde. Wetenschappers overwegen nu de mammoet weer terug te brengen.

Afname aantal dieren
Het grootste ecosysteem op aarde werd de mammoetsteppe genoemd, zo klinkt het in een video van BBC News. Er graasden zo'n 15.000 jaar geleden grote herbivoren als mammoeten, paarden, rendieren, bizons en wolharige neushoorns. Het ecosysteem strekte zich uit van Frankrijk tot Canada en van de arctische eilanden tot China. Dit ecosysteem was zo groot en krachtig dat het zelfs invloed had op de temperatuur op aarde.

Het moderne arctische ecosysteem is veel minder productief dan het toen was. Er zijn veel minder dieren - zeker honderd keer zo weinig - waardoor nuttig grasland vervangen is door mossige bossen en moerasland. Dit hindert het ecosysteem om efficiënt koolstof te absorberen uit de atmosfeer en om de opwarming van de aarde te helpen afremmen.

In Siberië zijn de Russische wetenschappers Nikita en zijn vader Sergei Zimov in hun pleistoceen-park bezig om weer veel meer dieren los te laten in de natuur om zo het grasland terug te krijgen. Ze vergroten kunstmatig de populaties bizons, runderen, rendieren en paarden.

Grasland
Zou je dit op nog veel grotere schaal doen dan kan dat op vier manieren bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Ten eerste kan zo de permafrost worden beschermd, zodat die niet verder smelt en broeikasgassen niet vrijkomen. De grazende dieren vertrappen daarnaast de isolerende laag sneeuw, waardoor de grond eronder in de winter harder bevriest.

Grasland is ook lichter dan bos of mos, waardoor meer zonlicht terug wordt gekaatst naar de atmosfeer. De witte sneeuw blijft er bovendien langer liggen, wat ook weer een reflecterend effect heeft. Verder kan gras met zijn lange wortels meer broeikasgassen absorberen en helpt het bij het uitdrogen van de extreem vochtige moerasgrond, waardoor er minder methaan vrijkomt.

Mammoeten
En waarom zijn er dan nog mammoeten nodig? "Bizons kunnen kleine bomen omver duwen en de takken opeten. Mammoeten zijn veel sterker. Het zijn lopende bulldozers," aldus Zimov. Zij kunnen veel sneller zorgen dat er grasland ontstaat.

Dat klinkt minder bizar dan het is. Aan Harvard University is er een Woolly Mammoth Revival-team dat met CRISPR-technologie DNA van het mammoet-genoom in levende olifantencellen plaatst. Het doel is niet om een nieuwe mammoet te maken, maar wel om een Aziatische olifant te creëren, die tegen koude kan en dus kan overleven in de koudere ecosystemen in Rusland of Canada.

Zover is het nog lang niet. Er kleven ook nogal wat ethische dilemma's aan dit soort dna-geknutsel, maar het is wel een interessant project, waarmee de slimme technologie van de mens kan worden ingezet om de natuur te herstellen.

Hieronder het hele verhaal:

Bron(nen):   BBC