We scoren steeds láger op IQ-tests, worden we ook echt dommer?

Lange tijd steeg het gemiddelde IQ van mensen, zeker in het westen. De gemiddelde score op een test steeg met drie punten per decennium. Na 1975 veranderde dat. Mogelijk heeft dat te maken met veranderingen in het onderwijs.

De stijging van ons IQ is vooral te danken aan verbeteringen op het gebied van gezondheid en voeding, betere scholing, arbeidsomstandigheden en betere toegang tot technologie.

Maar sinds 1975 daalde het IQ met 0,2 punten per jaar, zo blijkt onder meer uit studies in Zweden, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Deze resultaten zijn lastig te verklaren, maar er is een vermoeden dat het komt doordat kinderen op een andere manier les krijgen op school.

Onderwijs
Tegenwoordig leren kinderen minder feiten, jaartallen, literatuur, het klassieke onderwijs zou je kunnen zeggen. Ze krijgen nu meer les volgens een probleemoplossende benadering waarbij de focus meer ligt op samenwerken om vraagstukken tot een goed einde te brengen en minder op vaardigheden die nodig zijn voor IQ-tests.

Mogelijk heeft het ook te maken met slechtere eetpatronen. Een gezonde leefstijl wordt ook in verband gebracht met een gemiddeld wat hoger IQ. Tenslotte is het nog zo dat mensen die hoger scoren op IQ-tests vaak minder kinderen krijgen.

Wat precies de oorzaak is, is moeilijk te zeggen. Wel is duidelijk dat een lagere IQ-score niet per se betekent dat de mensheid minder intelligent is geworden, maar enkel dat mensen lager scoren op IQ-tests. En het is maar net wat je verstaat onder intelligentie.

Bron(nen):   Science Alert