Intelligent individu maakt de groep niet intelligenter

De collectieve intelligentie van een groep is moeilijk te meten. De intelligentie van een individu draagt weinig bij aan de collectieve intelligentie. Het sociaal bewustzijn - het vermogen om emotionele signalen van anderenop te pikken  - bepaalt veel meer hoe slim een groep kan worden.

'Wat we missen is een algemene maat om te voorspellen hoe goed groepen zullen presteren', zegt Anita Woolley van de Carnegie Mellon University in Pennsylvania. Voor individuen voorspelt het IQ hoe goed iemand het zal doen in verschillende domeinen. Om vast te stellen of er bij groepen ook een dergelijke factor is, testte Woolley's team 600 proefpersonen verdeeld over groepen van twee tot vijf mensen. Iedere groep kreeg een verscheidenheid aan probleemoplossende taken. Daarna interviewden onderzoekers de groepen en iedere deelnemer afzonderlijk. Ze maten groepscohesie en motivatie, individuele intelligentie en persoonlijkheid, en andere factoren die eerder in verband werden gebracht met groepsprestaties.

Ze vonden verschillende kenmerken die verband hielden met de groepsprestaties, maar de individuele intelligentie was daar niet bij. Belangrijk was de sociale gevoeligheid van de individuele leden, het aantal vrouwen (die doorgaans gevoeliger zijn voor sociale signalen) en een evenwichtige deelname aan het gesprek. Groepscohesie bleek ook niet van belang, net als motivatie en geluksgevoelens.

Bron(nen):   Wired