Word je dommer als je stopt met werken?

Behalve een economische is er misschien nog een reden om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen: mensen die stoppen met werken worden dommer. The New York Times meldt over een internationaal onderzoek dat aantoont dat mensen die na hun 60ste nog werken beter scoren in geheugentesten. Amerikanen, waarvan de meesten tot na hun zestigste blijven werken, scoren beter dan Europeanen, die meestal op die leeftijd al op de oefengreen staan.
Het onderzoek onder 60-plussers bestond onder andere uit het simpel herhalen van een lijst van 10 woorden. Opvallend: het slechtst presteerden de Spaanse senioren. Zij wisten maar 6 van de 10 woorden, terwijl Spanjaarden op hun 65ste pas met pensioen kunnen. De Fransen (pensioenleeftijd 60 jaar) wisten zich 8 woorden te herinneren. De Nederlandse 60-plussers (pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar) kwamen er goed van af: gemiddeld wisten zij iets minder dan 9 woorden te reproduceren.
Hoewel de onderzoekers behoorlijk opgewonden zijn over het resultaat, tasten ze nog in het duister over de oorzaak van de samenhang. Ze weten niet of werk mensen scherp houdt of dat het hen weghoudt van dom makende bezigheden zoals voor de TV hangen of golfen.

Bron(nen):   The New York Times