Genetisch verband tussen dyslexie en rechtshandigheid: test jezelf

Onderzoekers van de Oxford University hebben een gen gevonden dat verband houdt met een specifieke vorm van rechtshandigheid en leesvaardigheid. Kinderen die drager zijn van een bepaalde variant van het gen, PCSK6 genaamd, hebben een rechterhand die buitengewoon dominant is en zijn ook slecht in lezen.

De meerderheid van de mensen (90%) is rechtshandig. Bij rechtshandigen worden hun motorische vaardigheden gestuurd door de linkerhersenhelft. Bij de meeste rechtshandigen is de linkerhersenhelft ook gespecialiseerd in taal. Maar de meeste mensen zijn niet 100% rechtshandig. Sommigen schrijven rechts, maar voeren klusjes liever uit met hun linkerhand.

De Britse onderzoekers onderzochten de relatieve handvoorkeur van 192 kinderen en kwamen tot de conclusie dat de aanwezigheid van de genmutatie PCSK6 vaker voorkomt bij kinderen met een sterke relatieve voorkeur voor rechtshandigheid en bij kinderen met leesmoeilijkheden. Dit wijst er op dat er bij dyslexie sprake is van een asymmetrie van beide hersenhelften.

Test: welke hersenhelft is bij mij dominant?

Bron(nen):   Daily Mail  Test