De aarde heeft een ‘hartslag’: grote natuurrampen komen in golven

Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en zelfs massa-extincties, de grote natuurrampen lijken zich volstrekt willekeurig te voltrekken op aarde, maar dat is niet zo. Er zit een ritme in. De aarde heeft een 'hartslag' schrijven geologen in een nieuwe publicatie. Een heel trage, dat wel.

Sterke geologische activiteit vindt namelijk elke 27,5 miljoen jaar plaats. Het gaat dan om grote verschuivingen van de tektonische aardplaten, onverwachte zeespiegelstijgingen, vulkaanuitbarstingen en het massaal uitsterven van diersoorten. Eén geluk: we hebben nog zo'n 20 miljoen jaar te gaan voor de volgende rampspoed op de planning staat.

Al langer vermoeden geologen zo'n patroon, maar nu is er voor het eerst statistisch bewijs voor gevonden. "Onze studie toont aan dat geologische gebeurtenissen correleren met elkaar en niet willekeurig plaatsvinden," aldus onderzoeksleider Michael Rampino van New York University.

Het onderzoeksteam bestudeerde 89 geologische gebeurtenissen over een periode van 260 miljoen jaar. Er konden duidelijke clusters van natuurrampen worden vastgesteld, schrijft het team in hun paper. "Onze resultaten tonen aan dat geologische events gerelateerd zijn aan elkaar en in golven komen met een cyclus van 27,5 miljoen jaar."

De reden hiervoor is niet heel duidelijk, maar vermoedens zijn er wel. "Deze cyclische golven van tektonische verschuivingen en klimaatverandering kunnen het gevolg zijn van geofysische processen die samenhangen met de dynamiek van de aardmantel en wat er met de aardkorst gebeurt. Ook kan het zijn dat er een relatie is met de bewegingen van de aarde in ons zonnestelsel en binnen de Melkweg," schrijven de onderzoekers nog.

Bron(nen):   Science Alert