Groot Engels onderzoek: veel mensen worden van Covid dommer

Uit Brits onderzoek bij 81.300 mensen blijkt dat genezen coronapatiënten beduidend slechter scoren dan wie geen infectie heeft doorgemaakt.

In 2020 riep hielt de BBC de ‘Great British Intelligence Test’, die me luisteraars online konden afleggen.De deelnemers die alle negen reeksen van de cognitieve tests aflegden – toetsen van onder meer het werk­geheugen, de aandachtsspanne en het vermogen om emoties van andere correct in te schatten – kregen achteraf vragen over hun medische geschiedenis, opleidings­niveau en achtergrond. Zo’n 81.300 mensen beantwoordden alle vragen. Ruim 500 van hen bleek eerder een bevestigde corona-infectie te hebben doorgemaakt.

Uit een uitgebreide statistische analyse, gepubliceerd via The ­Lancet, blijkt nu dat mensen die ­corona achter de rug hebben, het beduidend slechter deden bij de cognitieve tests dan andere deel­nemers van dezelfde leeftijd en met hetzelfde sociaaleconomische profiel.

De personen die wegens covid in het ziekenhuis beademd moesten worden, zagen hun cognitieve ­capaciteiten zelfs sterker verminderd dan deelnemers die zeiden dat ze ooit een beroerte hadden ­gehad of dan deelnemers die rapporteerden dat ze leerstoornissen hebben.

De meest uitgesproken verschillen waren er bij tests die peilden naar hoe goed de deelnemers ­konden redeneren en hoe goed ze zijn in probleemoplossend ­denken en ruimtelijk inzicht.

Bron(nen):   De Standaard