Beweeg terwijl je studeert, dan gaat het sneller

Gebaren maken met je handen, door de kamer lopen, het zorgt ervoor dat je informatie beter begrijpt en onthoudt. Leraren proberen kinderen al jong abstract te leren denken: sommen doe je uit je hoofd, niet door op je vingers te tellen of blokken te stapelen. Maar denken en leren op een puur abstracte manier maakt het juist lastiger om dingen te begrijpen en te onthouden. Als je nadenkt over werkwoorden zoals likken, schoppen en plukken dan worden de delen van je hersenen actief die respectievelijk de spieren in je gezicht, benen en handen besturen. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen drie keer zoveel gebaren maken als ze het belangrijk vinden om hun punt duidelijk te maken. Ook begrijpen leerlingen de lesstof beter als een leraar veel hand- en armgebaren maakt en waarderen ze de leraar meer. Verder leren kinderen nieuwe concepten beter als ze wordt gevraagd om de gebaren van de leraar na te doen en te herhalen. Lessen waarbij gebaren worden gebruikt blijven beter hangen dan lessen die alleen uit woorden bestaan. Bron: BBC