Vogels voeren vermindert hun seksuele aantrekkingskracht

Vogels voeren is nodig tijdens een koude winter, maar sommige mensen doen dat ook de rest van het jaar. Een voederplankje met koolmeesjes staat zo leuk in de tuin … Nu heeft onderzoek uitgewezen dat bijvoederen in de lente het paargedrag van koolmeesjes negatief beïnvloedt.

Mannetjeskoolmezen beginnen in tuinen met een voederplank ‘s ochtends gemiddeld 20 minuten later met zingen dan mannetjes die op eigen kracht aan voedsel komen. Waarschijnlijk moeten ze teveel inspanningen leveren om andere vogels van het voederplankje te verjagen, zodat ze minder tijd hebben om te zingen. De ochtendzang is belangrijk, omdat het voor mannetjes het geijkte moment is om met een liedje indruk te maken op vrouwtjes. Mannetjes die later beginnen met zingen verspelen hun kansen op een geschikte partner.

Toch is bijvoederen niet de enige factor die het broedsucces van koolmezen bepaalt. Koolmezen hebben persoonlijkheden die uiteenvallen in 2 categorieën: durvers en voorzichtigen. Het ene jaar zijn durvers in het voordeel, het andere jaar voorzichtigen. Het succes hangt af van wat de anderen doen. In principe is een diertje met het minst voorkomende gedrag in het voordeel op het moment dat dit gedrag het meest adequaat is. In jaren met veel voedsel heeft het weinig zin de durver uit te hangen door nieuwe voedselbronnen te gaan zoeken, want dan loop je nodeloos risico. Maar als je de enige durver bent in een gemeenschap van voorzichtigen, ben je sterk in het voordeel als het voedselaanbod begint te slinken.

Bron(nen):   Knack