Taalvaardige allochtone ouderen zijn gezonder

Taalvaardigheid is voor oudere immigranten van cruciaal belang om optimale zorg te kunnen krijgen. De taalvaardigheid verdient zelfs meer aandacht dan mogelijke gezondheidsrisico's, stelt onderzoeker Semiha Denktas.

Denktas vergelijkt in haar proefschrift de gezondheid en het zorggebruik van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en autochtone ouderen. Zij beschreef de verschillen tussen deze groepen ouderen, waarbij de Antilliaanse en de autochtone ouderen het gezondst zijn en de Marokkaanse ouderen het minst gezond.

De gezondheid is ook afhankelijk van sociaal-economische factoren. Leven in een achterstandswijk bevordert de gezondheid niet, maar belangrijker is in welke mate ouderen gebruik kunnen maken van de zorg. Immigranten maken meer dan gemiddeld gebruik maken van huisartsenzorg, terwijl ze veel minder gebruik maken van fysiotherapie en thuiszorg. Denktas ontdekte dat voor toegang tot de specialistische zorg het spreken van de Nederlandse taal doorslaggevend is; wie dit niet kan, komt minder makkelijk in een ziekenhuis of bij een specialist terecht.

Bron(nen):   Erasmus Universiteit Rotterdam