Levensverwachting van mensen verschilt niet van die van apen

Wie denkt dat mensen een langere levensverwachting hebben dan dieren dankzij de moderne geneeskunde, heeft het bij het verkeerde eind. Mensen lijken qua verouderingspatronen sterk op apen.

Dr. Anne Bronikowski van de Iowa State University vergeleek de levensduur en de verouderingsprocessen van mensen met die van kapucijnaapjes uit Costa Rica, muriqui apen uit Brazilië, bavianen en blauwe apen uit Kenia, chimpansees uit Tanzania, gorilla's uit Rwanda en sifaka lemuren uit Madagascar. Bij al deze primaten is er sprake van een hoge kindersterfte, gevolgd door een periode van met lage sterftecijfers tijdens de jeugd en daarna een lange periode van leeftijdsspecifieke sterfte van de middelbare leeftijd tot de ouderdom. Omdat dit patroon geldt voor meerdere diersoorten, richtten de onderzoekers zich op de initiële sterftecijfer (IMR) en de snelheid waarmee de kans op overlijden toeneemt met de leeftijd.

Bronikowski en haar collega's stelden vast dat vrouwen overeenkomen met gorilla's wat betreft de kindersterfte en met chimpansees, sifakas, bavianen en muriquis qua tempo van veroudering. Mannen verouderen langzamer dan mannelijke primaten, maar het verschil is minimaal. Het is duidelijk dat er 2 factoren zijn, die de levensverwachting van primaten beïnvloeden: (1) een vrouwtje zijn; en (2) deel uitmaken van een soort met weinig strijd tussen de mannetjes. Muriquis waren de enige soort in deze studie met weinig confrontaties tussen de mannetjes en dat is gunstig, want zij verouderden langzamer en leefden langer dan de andere primaten.

Bron(nen):   Discovery News