Kinderen presteren beter als ze minder televisie kijken

Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die minder tijd achter een scherm besteden, meer slapen, slanker zijn, beter presteren op school en zich beter gedragen. Om tot deze conclusie te komen werden cijfers van 1.300 schoolkinderen uit Iowa en Minnesota naast de verzamelde gegevens van de verzorgers en leraren gelegd. Deze cijfers werden verzameld in het kader van een obesitas preventieprogramma. De resultaten suggereren dat extra toezicht (door ouders) op de tijd die kinderen spenderen achter hun televisie- en/of computerscherm een zeer positief effect hebben heeft op de kinderen. De kinderen slapen meer, doen beter hun best op school en vertonen minder agressief gedrag. Daarnaast toonde het onderzoek ook aan dat meer slaap is geassocieerd met een lagere body-mass index (BMI). Zo zorgt meer toezicht van de ouders voor minder blootstelling aan geweld op televisie of in videogames, wat wordt geassocieerd met meer positief gedrag en minder agressief gedrag. Deze bevindingen worden ondersteund door verschillende andere studies. Zo toonde een eerdere Amerikaanse studie van de Oregon Social Learning Center aan dat kinderen die meer tijd spenderen achter een scherm een grotere kans hebben op obesitas. En een studie van de Deakin Universiteit in Australië toonde aan dat kinderen die veel tv kijken meer familieproblemen hebben.

Bron(nen):   Daily Mail      

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. André Somers

    Ik hoor allerlei verbanden, maar zijn het ook causale oorzaken? Zou het bijvoorbeeld niet zo kunnen zijn dat kinderen die veel voor de TV of de console of de computer hangen, minder aandacht krijgen van hun ouders en _daardoor_ het minder goed doen? Of dat kinderen die in buurten wonen waar je niet goed veilig kan buiten spelen, meer binnen zijn, daarmee meer voor de TV terecht komen en minder beweging krijgen, en daardoor dikker zijn en minder goed slapen? Het zijn maar een paar hypotheses uit de losse pols natuurlijk, maar aan een statistisch verband tussen TV kijken en [willekeurig probleem met kinderen] heb je heel weinig als je het onderliggende proces niet begrijpt. De TV uitzetten helpt niet als het echte probleem is dat ouders hun kinderen verwaarlozen of kinderen niet veilig kunnen buitenspelen.

Reacties niet toegestaan