Hoe gaat het met de extreem premature baby’s?

In Nederland wordt ongeveer 5% van de kinderen te vroeg geboren. Er is sprake van een vroeggeboorte of prematuriteit als een baby geboren wordt vóór een zwangerschapsduur van 37 weken. Bij een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken spreken artsen van 'extreme prematuriteit'. Een bijkomend probleem is dat premature baby's vaak niet het geboortegewicht hebben, dat men op grond van de zwangerschapsduur kan verwachten. De kinderen die dit overleven, hebben een groter risico om gehandicapt te zijn.

Uit een TNO-onderzoek, dat in 1983 dat gestart werd onder alle vroeggeborenen die tussen de 26 en 32 weken en/of met een geboortegewicht onder de 1.500 gram geboren werden, bleek dat ernstige handicaps meestal vastgesteld worden voor de kinderen 2 jaar zijn. Lichte, meestal neurologische afwijkingen die bij 5-jarigen worden gezien, uiten zich bij tieners vaak in leerproblemen, afwijkend gedrag en schoolachterstand. Slechts 40% van de kinderen die op 14-jarige leeftijd werden onderzocht, was in alle opzichten normaal voor hun leeftijd. Bijna 30% bezocht speciaal of individueel onderwijs, nog eens 30% had meer of minder ernstige andere problemen met gezondheid of school. En dit gaat dus niet alleen over extreme prematuren, maar alle prematuren met een zwangerschaps duur van minimum 26 weken, want dat was toen de ondergrens. De ondergrens waarop nog behandeld wordt, ligt in Nederland nu bij 24 weken.

Uit een Frans onderzoek van de INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) in 1997 bleek dat extreme prematuren (22-32 weken) op 5-jarige leeftijd vaker een motorische of zintuiglijke stoornis hadden of een mentale handicap.

Maar de tijden veranderen. Premature baby's zijn groter in aantal, de kennis en ervaring op het gebied van de verloskunde en de neonatologie zijn verder gevorderd en hun overlevingskansen zijn verbeterd. In 1983 overleed ruim 30% van de prematuren, blijkt uit het TNO-onderzoek. In 2001 was dat nog maar 10% bij vergelijkbare kinderen.

In Frankrijk is men net gestart met een onderzoek naar premature (22-32 weken) baby's in 22 regio's in Frankrijk, en in Martinique, Guyana, Guadeloupe en Réunion. In totaal zullen meer dan 4000 premature baby's gevolgd worden tot ze 11-12 jaar zijn. Ze zullen onderzocht worden als ze 1, 2, 5, 8 en 11-12 jaar zijn.

Bron(nen):   Sciences et Avenir  Medisch Contact