Oudste kinderen zijn uitblinkers

De 12 mannen die op de maan landden, waren allemaal ofwel de oudste ofwel enig kind en dat is geen toeval. Uit een onderzoek van de Universiteit van Essex blijkt dat oudste kinderen vaker uitblinkers zijn. Als je het oudste kind bent en een vrouw, heb je statistisch gezien meer kans om de meest ambitieuze en hoogst opgeleide te zijn van je gezin. De tweede groep die het meest kans hebben op succes zijn de eerstgeboren jongens. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat ouders meer kans hebben op een kind dat goed presteert als ze een leeftijdsverschil van minstens 4 jaar laten tussen elk kind. Hoe groter het verschil in leeftijd, hoe groter de kans op hogere kwalificaties. Gezinnen met enige kinderen of met slechts een tweeling werden buiten beschouwing gelaten. Uit eerdere studies in Noorwegen, Denemarken en Nederland was al gebleken dat de eerstgeborene meer kans heeft om het ver te schoppen, maar in dit onderzoek bleek dat dit deels kan worden verklaard door het feit dat ze ambitieuzer zijn dan hun jongere broertjes en zusjes. En eerstgeboren meisjes zijn nog ambitieuzer dan eerstgeboren jongens. Het geslacht van de jongere kinderen en de gezinsgrootte maakten geen verschil. Daar zijn verschillende verklaringen voor te bedenken: misschien besteden de ouders meer tijd en aandacht aan de oudste of misschien zijn oudste kinderen intelligenter. Als het vooral om ambities gaat, is de theorie van de ouders die meer energie steken in de opvoeding van de oudste waarschijnlijker. Het feit dat een groter leeftijdsverschil leidt tot betere prestaties wijst ook in die richting. Anderzijds vonden de onderzoekers geen bewijs voor de suggestie dat middelste kinderen het minste aandacht krijgen van de ouders.

Bron(nen):   The Guardian