Kinderen groeien terwijl ze slapen

Kleine kinderen groeien soms als kool. Dan maken ze ineens een groeispurt door en is het alsof ze weer gegroeid zijn, als je ze 's ochtends uit bed haalt. Dat blijkt dus echt zo te zijn.

Uit een onderzoek aan de Emory University in Georgia blijkt dat de dagelijkse groei en de slaap een sterk verband hebben. Ongeveer 4,5 uur extra slapen gedurende 2 dagen werd binnen 48 uur gevolgd door een groeispurt. Als het goed is, geeft de baby zelf aan dat hij tijdelijk meer slaap nodig heeft. Maar de omgeving moet die signalen wel oppikken. Bij ieder uur dat de baby extra slaapt neemt de kans op een groeispurt met 20% toe. Ook werd aangetoond dat er bij de baby's meer groeihormoon vrij kwam tijdens de inslaapfase.

In sommige gevallen sliepen de baby's extra veel en trad geen groeispurt op of trad een groeispurt op zonder dart ze extra geslapen hadden. Volgens de onderzoekers was er dan misschien sprake van groei in andere lichaamsdelen. Extra slapen ging ook samen met een toename aan gewicht en lichaamsvet.

Verder waren er duidelijke verschillen tussen jongens en meisjes. Bij jongens trad een groeispurt op als ze extra lang sliepen en bij meisjes als ze extra dutjes tussendoor deden. In totaal waren er geen verschillen qua duur van de slaap bij jongens en bij meisjes.

Bron(nen):   The Daily Mail  Science Daily