Lang slapen is niet ongezond (de wetenschap heeft het bij het verkeerde eind)

Laatst bleek uit een onderzoek dat mensen die langer slapen vaker ziek zijn. Daar kun je echter niet uit afleiden dat je van lang slapen ziek wordt. Een correlatie zegt niet wat oorzaak is en wat gevolg. Waarschijnlijker is het zo dat mensen die ziek zijn meer in bed liggen en meer slapen. Als 85% van de mensen in bed overlijdt, betekent dat toch ook niet dat bedden dodelijk zijn?

Er zijn ook megastudies over slapen, die iedereen op een hoop gooien en dan met uitspraken komen als: 'degenen die langer sliepen, stierven op jongere leeftijd, met 12% toename in mortaliteit voor diegenen die meer dan 8 uur per nacht sliepen'. Dat klinkt zorgwekkend, maar wie slaapt er zo lang? Sommige mensen zijn van nature langslapers, maar bij meer dan 8 uur per dag gaat het vaak om mensen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening; mensen met een slaapstoornis, zoals slaapapneu bv. of mensen met een depressie.

Het is belangrijker om te kijken wat het onderliggende probleem is. Adolescenten met ADD slapen soms 12 uur per nacht (behalve als ze stimulantia gebruiken, natuurlijk). Mensen met narcolepsie slapen uiteraard ook veel. En het is goed om veranderingen in het slaappatroon te signaleren. Als iemand normaal 7 tot 8 uur per nacht slaapt en dan opeens veel meer gaat slapen, is een medische check-up op zijn plaats.

Een andere reden waarom de resultaten van slaapstudies onbetrouwbaar kunnen zijn, is dat ze werken met vrijwilligers. Als je een oproep in de krant zet, krijg je een bepaald type mensen dat daar op reageert. Niet iedereen wil een week in een slaaplab slapen met draden aan zijn hoofd. Vaak wordt ook onderzoek gedaan onder studenten of zijn het vooral studenten die reageren op een oproep, omwille van de geldelijke beloning. Zo krijg je geen representatieve steekproef uit de bevolking.

Bron(nen):   Huffington Post