Homeopathie werkt niet en is kwakzalverij

Homeopathie werkt niet, blijkt uit een studie van het Belgische Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE). Het KCE bestudeerde alle internationale wetenschappelijke studies over homeopathie voor twintig aandoeningen. Voor geen enkele aandoening vond het een onomstotelijk bewijs van werking.

Het KCE raadt de Belgische overheid daarom formeel af homeopathie terug te betalen via de ziekteverzekering. Het kenniscentrum acht het bovendien zeer gevaarlijk als klassieke behandelingen worden uitgesteld of verhinderd omwille van homeopathie.

Wat directe werking betreft, doet homeopathie het nog slechter dan de drie andere alternatieve geneeswijzen die het KCE al onderzocht: osteopathie, chiropraxie en acupunctuur.
Homeopathie is in principe wel zo goed als ongevaarlijk. Het gebruikt héél sterk verdunde stoffen. Dat kán geen kwaad doen.

Wel is het volgens het KCE bewezen dat homeopathie een sterk placebo-effect heeft: het werkt voor wie erin gelooft, ook al kreeg die persoon een placebo.
Jomanda wordt vervolgd, maar je mag wel homeopathisch arts heten.
Gek eigenlijk.

Bron(nen):   Het Nieuwsblad