Scheiding is niet goed voor de kinderen

Kinderen van gescheiden hebben meer moeite met wiskunde en sociale vaardigheden en hebben vaker te kampen met angst, eenzaamheid, een negatief zelfbeeld en verdriet. Ze hebben problemen met het aangaan en onderhouden van vriendschappen, het op een positieve manier uiten van hun gevoelens, rekening houden met de gevoelens van anderen, andere kinderen troosten en omgaan met mensen die anders zijn. Dat alles volgens een onderzoek van de Universiteit van Wisconsin-Madison onder meer dan 3.500 basisschoolkinderen.

De onderzoekers dachten dat de kinderen vooral problemen zouden hebben tijdens de periode voorafgaand aan de scheiding, als er veel conflicten zijn. Dat was niet het geval. De problemen beginnen bij de scheiding en verdwijnen niet als die achter de rug is. Ze halen de 'achterstand' t.o.v. hun leeftijdsgenoten niet meer in.

Bron(nen):   Time