Niks mis met huwelijk tussen neef en nicht

In het Westen worden de gevaren van huwelijken tussen neef en nicht overdreven, vindt sociaal psycholoog Ashley Hoben. Huwelijken tussen neef en nicht boden in het verleden zelfs een effectieve bescherming tegen ziektes als malaria en lepra. In gebieden waar deze ziektes veel voorkwamen, werden relatief veel huwelijken tussen neef en nicht gesloten. Ashley Hoben promoveert op 14 juli 2011 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De meerderheid van de westerlingen wijst huwelijken tussen neef en nicht af en vindt ze incestueus, zo blijkt uit het onderzoek van Ashley Hoben. Vooral vrouwen zien in neef-nichthuwelijken gevaren voor de gezondheid van het nageslacht. Wanneer er echter liefde tussen de 2 partners aanwezig is, denken mensen, vooral vrouwen, minder negatief over neef-nichthuwelijken.

Kinderen uit een huwelijk tussen neef en nicht hebben gemiddeld genomen anderhalf keer zoveel kans op gezondheidsproblemen en aangeboren afwijkingen als kinderen van niet-verwante ouders, zo blijkt uit epidemiologisch onderzoek. Als een moeder drinkt of drugs gebruikt tijdens de zwangerschap, zijn de gevaren voor de gezondheid van het kind vele malen groter. Volgens de promovenda zijn er wel risico's, maar verschillen die van familie tot familie. Hoben: ‘De beste manier om iets aan het taboe op neef-nichthuwelijken te doen, is door deugdelijke informatie over de werkelijke risico's te verschaffen, die van geval tot geval verschillen'.

Bron(nen):   RUG