In de VS is verslaving nu officieel ‘een hersenafwijking’

Na vier jaar onderzoek, waarbij 80 deskundigen waren betrokken, heeft de American Society of Addiction Medicine (ASAM)verslaving aan alcohol, drugs, seks, gokken en ander verslavingen geherdefinieerd: het is nu officieel een stoornis in de hersenen, terwijl altijd werd gezien als een gedragsprobleem, meldt Live Science.

Verslaving wordt nu ook beschouwd als een primaire en een chronische aandoening. Dat betekent dat een verslaving niet het gevolg is van stress, misbruik of andere oorzaken, en dat het behandeld moet worden zolang een patiënt leeft, net zoals men een chronische ziekte als diabetes behandelt.
"We moeten stoppen met het moraliseren, met eigen-schuld-dikke-bult en met het uitlachen van mensen die aan een verslaving lijden", aldus een onderzoeker. "De ziekte gaat over hersenen, en dus niet over drugs."

Bron(nen):   Live Science