Miljonairs hebben deze eigenschappen gemeenschappelijk

Of je miljonair wordt hangt niet zozeer af van hoe slim je bent, zelfs niet van hoe hard je werkt. Wel zijn er een aantal andere eigenschappen die een rol spelen, blijkt uit Duits onderzoek. Hoeveel risico je durft te nemen bijvoorbeeld.

De onderzoekers van het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek (DIW Berlin) en de universiteit van Münster analyseerden de persoonlijkheden van 1100 miljonairs die gemiddeld 4 miljoen euro per persoon bezitten. Hun conclusie? Deze grootverdieners zijn emotioneel stabieler, opener, extraverter, risicotoleranter en consciëntieuzer dan de gemiddelde mens.

De studie die in vakblad Humanities and Social Sciences Communications verscheen, toonde aan dat dit persoonlijkheidsprofiel vooral duidelijk naar voren kwam bij selfmade-miljonairs en minder bij mensen die rijk zijn geworden door een erfenis. Ook geldt: hoe meer mensen voldoen aan het typische profiel, hoe rijker ze zijn.

In de rest van de onderzoekspopulatie bleek eenzelfde persoonlijkheid maar dan in lichtere mate voor te komen bij mensen die zichzelf hebben opgewerkt. Ze zijn weliswaar nog geen miljonair, maar hebben wel zelf hun geld vergaard. Onderzoeker Johannes König legt uit aan Science Daily: "Als je deze resultaten bekijkt, zie je dat het type persoonlijkheid een belangrijke factor is bij het ontstaan van rijkdom."

Bron(nen):   Science Daily