Is musiceren goed voor je hersenen?

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat kinderen en volwassenen die regelmatig musiceren betere executieve hersenfuncties hebben dan zij die dat niet doen. Executieve functies zijn de uitvoerende regelfuncties, zoals informatie verwerken en onthouden, plannen, besluiten nemen, problemen oplossen, gedrag reguleren, enz. Ze vormen de beste voorspeller van academische prestaties, beter nog dan het IQ. Eerder onderzoek had al uitgewezen dat er een verband bestond tussen musiceren en het IQ van kinderen, maar dat zou ook verklaard kunnen worden door andere variabelen. De sociaaleconomische status is bv. een voorspeller van schoolse prestaties, maar voorspelt ook de mogelijkheid om muzieklessen te kunnen betalen. In het huidig onderzoek werd gecontroleerd voor deze variabelen. De deelnemers aan het onderzoek werden gematcht op IQ en sociaaleconomische achtergrond (o.a. opleidingsniveau van de ouders en gezinsinkomen). Uiteindelijk werden twee groepen kinderen en 2 groepen volwassenen met elkaar vergeleken die in veel opzichten hetzelfde waren, behalve dat één groep veel musiceerde en de andere heel weinig. De musicerende kinderen waren tussen de 9 en 12 jaar oud, bespeelden al minstens 2 jaar een instrument en kregen regelmatig privélessen. De volwassenen waren professionele musici. De onderzoekers maakten fMRI-scans terwijl de proefpersonen cognitieve tests uitvoerden. Daaruit beek dat de hersenen van musicerende proefpersonen actiever waren dan die van niet-musicerende proefpersonen - vooral in de gebieden die samenhangen met de executieve functies. Bovendien presteerden de musicerende groepen beter op de cognitieve tests. Als het zo is dat musiceren de executieve functies verbetert, schept dat therapeutische mogelijkheden om bv. leerproblemen bij kinderen en cognitieve achteruitgang bij ouderen tegen te gaan. Dit onderzoek geeft echter nog geen uitsluitsel over de richting van het verband tussen executieve functies en musiceren. Het is ook mogelijk dat mensen met betere executieve functies meer aanleg hebben voor musiceren. Dat moet nog verder onderzocht worden.

Bron(nen):   Medical News Today      

3 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Meester Proper

  Wat een open deur weer. Alle mentale processen zijn goed voor de hersenen.

  • Hans H

   Onderscheidend vermogen lijkt me niet je sterkste kant.

   (in antwoord op Meester Proper)
   • Meester Proper

    Dat zegt veel over jouw verstandelijke vermogens, Hans.

    PS Doe eens ophouden met katten. Probeer gewoon op de inhoud van het stukje te reageren in plaats van over mij te fantaseren, dan doe ik dat ook.

    (in antwoord op Hans H)

Reacties niet toegestaan