Op de foto staat uw schaamte

Het hoefijzervormige stukje op de foto is de pregenual anterior cingulate cortex. Dat is het hersendeel dat ons bewust maakt van ons gedrag in relatie tot anderen. Onderzoekers lieten proefpersonen taken verrichten waarvan je je opgelaten voelt. Bij mensen met gezonde hersenen licht dat stukje op, bij mensen zonder schaamte gebeurt daar niks.
Die bevinding draagt ertoe bij om te vermoeden dat dat kleine witte vlekje de plek is waar onze persoonlijkheid zit. Of zoiets.  

 

Bron(nen):   Scientific American