Autistische kinderen hebben afwijkende gelaatskenmerken

Uit een recent onderzoek blijkt dat de gelaatstrekken van een autistisch kind afwijken van die van andere kinderen. De onderzoekers vergeleken de gezichten van 64 jongens met autisme met die van 41 zich normaal ontwikkelende jongens met een 3-D camera. Alle jongens waren 8 tot 12 jaar oud. Nadat ze 17 punten op de gezichten in kaart hadden gebracht, vonden de ze significante verschillen tussen de 2 groepen.

De autistische jongens hadden bredere ogen en een bredere bovenkant van hun gezicht, terwijl het middelste deel van hun gezicht (inclusief neus en wangen) korter was in vergelijking met de zich normaal ontwikkelende jongens. De jongens met autisme hadden ook een grotere mond en filtrum (het 'gootje' tussen de bovenlip en de neus). Verder bleek ook nog dat de gelaatstrekken van jongens met een ernstige vorm van autisme verschilden van die met een milde vorm van autisme.

De onderzoekers willen nu vaststellen wanneer deze verschillen precies ontstaan tijdens de prenatale ontwikkeling en hopen er zo achter te komen wat de oorzaak is van autisme. Is het een kwestie van genen of is er een bepaalde periode waarin het embryo extra kwetsbaar is voor omgevingsfactoren?

Bron(nen):   CBS News