Aanrakingen in vriendschappen tussen mannen en vrouwen

In vriendschappen tussen een man en een vrouw kijken jonge mannen en vrouwen anders aan tegen aanrakingen. Dat blijkt uit een onderzoek waaraan 276 studenten van Eastern University VS deelnamen. De deelnemers werden gevraagd om een huidige of recente vriendschap met iemand van het andere geslacht voor ogen te houden en dan vragen te beantwoorden over de intimiteit van deze vriendschap en hun gevoelens over fysiek contact in de relatie. De intimiteit van de vriendschap werd gemeten door middel van een aantal factoren, waaronder vertrouwen en spontaniteit, uniekheid van de relatie, het gevoel met elkaar verbonden te zijn en genieten van activiteiten samen. In het algemeen hadden mannen meer behoefte aan fysiek contact dan vrouwen, ongeacht de mate van intimiteit in de vriendschap. Opmerkelijk genoeg hadden mannen minder behoefte aan aanrakingen naarmate de intimiteit in de vriendschap toenam, terwijl bij vrouwen het omgekeerde patroon werd waargenomen. Vrouwen hebben meer behoefte aan aanrakingen als er sprake is van meer intimiteit. Volgens de onderzoekers is dit te verkaren vanuit de evolutietheorie. Mannen willen meer seksuele partners en vrouwen zoeken één betrouwbare man die voor haar en haar kroost kan zorgen. Mannen zouden afkeriger staan tegenover fysiek contact als de mate van intimiteit in de vriendschap toeneemt uit angst (bewust of onbewust) dat dit kan leiden tot een serieuse monogame relatie en zo leidt tot een vermindering van het aantal seksuele partners. Voor vrouwen daarentegen kan meer intimiteit in de vriendschap zorgen voor een gevoel van 'comfort en veiligheid', wat een voorwaarde is voor de behoefte aan fysiek contact. Deze theorie werd ondersteund door het antwoord op de vraag naar de mate van seksuele opwinding naar aanleiding van fysiek contact met de vriend/vriendin. Mannen rapporteerden meer seksuele opwinding dan vrouwen, onafhankelijk van de mate van intimiteit in hun vriendschap. Vrouwen rapporteerden meer seksuele opwinding bij aanrakingen in meer intieme vriendschappen. Een andere verklaring is 'sletvrees'. De behoefte aan fysiek contact van vrouwen wordt sociaal minder afgekeurd als het plaatsvindt in het kader van een intieme relatie. In lijn met die gedachtegang is ook de bevinding is dat vrouwen zich minder op hun gemak voelen als hun vriend hen aanraakt in het openbaar.

Bron(nen):   BPS Research Digest