20 seconden is genoeg om te zien of een onbekende te vertrouwen is

Uit recent onderzoek blijkt dat we maar 20 seconden nodig hebben om op basis van gelaatsuitdrukkingen en lichaamstaal in te schatten of een onbekende betrouwbaar, aardig en begripvol is. Anders dan de thrillers ons willen laten geloven, kunnen we tamelijk goed beoordelen aan wie we het beste hulp kunnen vragen als we een probleem hebben.

Nog sterker is dat de mensen die zo betrouwbaar overkomen allemaal een bepaalde variatie in het oxytocine receptor gen vertonen, het zogenaamde GG genotype. Mensen kunnen geen genen zien, maar pikken kennelijk wel signalen van genetische verschillen op. De onderzoekers stelden vast dat de betrouwbaar overkomende GG-types meer knikken, meer oogcontact maken, meer glimlachen en een opener lichaamshouding hebben.

Bron(nen):   e-Science News