Wie goede vrienden heeft leeft langer

Het is natuurlijk niet goed als je teveel eet, of (teveel) rookt, of teveel drinkt. Maar de effecten van al die levenskeuzen worden verzacht door een belangrijk ding: vrienden.

Er zijn allerlei onderzoeken die wijzen op de gezondheidsvoordelen van een sociaal netwerk. Een voorbeeld:

In het voorjaar van 2021 publiceerde een internationaal team met onderzoekers uit de VS, Groot-Brittannië en Duitsland de resultaten van een onderzoek onder 173 mensen die een stamceltransplantatie hadden gekregen omdat ze kanker hadden. 

Van de patiënten die iemand hadden die goed voor hen zorgde en hen steunde in het dagelijks leven en emotioneel, overleefde 86,7 procent de eerste 100 dagen na de stamceldonatie. 

Onder de patiënten die niet dezelfde mate van ondersteuning kregen, was dit slechts 69,6 procent. 

In veel andere onderzoeken was het vergelijkbaar: goed geïntegreerd in een sociaal netwerk, mensen worden gemiddeld ouder.

In het onderzoek, dat in totaal 20 jaar heeft geduurd, heeft Cheryl Carmichael 222 studenten in de jaren '70 gevraagd hun sociale leven in kaart te brengen van hun 20ste tot hun 40ste. Vervolgens moesten ze een enquête invullen over hun geluk. Daaruit bleek dat de mensen met veel vrienden gelukkiger waren dan de mensen zonder vrienden.

Voor die laatste groep is de uitslag van dit onderzoek verontrustend. Er is namelijk nog een fiks nadeel. Géén vrienden hebben schijnt even slecht voor je te zijn als roken – en zelfs slechter dan overmatig drinken of eten. Dus als je langer wilt leven, weet je wat je te doen staat.

Bron(nen):   Suddeutsche Zeitung  Metro.Uk