Vinden we mensen met grote hersenen sexy?

Mensen hebben de grootste hersenen van alle diersoorten. Ze zijn goed voor een vijfde van ons totale energieverbruik. Maar wat hebben we eraan? Helpen grote hersenen evolutionair gezien bij de voortplanting?

Dit is intuïtief gezien een aantrekkelijke hypothese. Je zou kunnen zeggen dat het loont om een voortplantingspartner te vinden met grote hersenen, omdat de kans op overleving dan groter wordt. En ook in het dagelijks leven worden mensen die heel slim of creatief zijn vaak aantrekkelijk gevonden. Denk aan bekende artiesten.

Uiterlijk
Toch is het idee dat we een grote hersencapaciteit hebben op creatief of cognitief gebied om partners aan te trekken geen goede verklaring voor de evolutie van de hersenen. Zo waren onze hersenen al erg groot voordat artistieke of intellectuele activiteiten bestonden. Bovendien zijn grote hersenen maar deels gerelateerd aan een grote intelligentie. Vogels hebben bijvoorbeeld kleine hersenen en behoren toch tot de intelligentste dieren op aarde.

En er is nog een ander probleem: moderne mensen zijn meestal monogaam en seksuele selectie is het sterkst wanneer de competitie het grootst is. Denk aan de competitie tussen mannetjesbavianen, alleen het alfamannetje kan zich voortplanten. Mannetjesbavianen zijn veel groter dan vrouwtjes en het dominante mannetje heeft een opvallende zilveren rug. Met andere woorden: het draait meer om uiterlijk dan om hersencapaciteit.

Dat zien we eigenlijk ook bij veel mensen. Jonge mannen en vrouwen besteden liever aandacht aan hun uiterlijk dan aan hun schoolwerk. Ze versieren elkaar vooral door hoe ze eruit zien en hoe ze oppervlakkig een gesprekje voeren, zelden omdat ze de snaartheorie perfect kunnen uitleggen.

Bron(nen):   Psychology Today