Onder vrouwelijke leiders stierven veel minder mensen aan Covid

Een studie stelt vast wat minstens de helft van de wereldbevolking weet: ​​vrouwen zijn betere leiders als het gaat om het oplossen van grote crises.

Een studie van de University of Queensland in Australië doorzocht enorme hoeveelheden gegevens uit 91 landen om tot de conclusie te komen dat landen met vrouwelijke leiders in het eerste jaar van de pandemie bijna 40 procent minder sterfgevallen als gevolg van COVID-19 hebben geregistreerd dan landen onder leiding van mannen. “Landen waar vrouwen aan het hoofd van de regering stonden, presteerden beter dan landen met mannelijk leiderschap, met gemiddeld 39,9% minder bevestigde COVID-19-sterfgevallen”, schreef onderzoeker Kelvin Tan in de samenvatting. "Dit cijfer is te wijten aan het feit dat vrouwelijke leiders snel en daadkrachtig optreden, een bredere kijk op de bredere impact op de samenleving en meer ontvankelijk zijn voor innovatief denken."

De studie keek naar de pandemiereactie tussen januari en december 2020 en hield rekening met culturele verschillen, bevolkingsdichtheid, religieuze diversiteit en politiek. "We ontdekten dat vrouwelijke leiders de neiging hebben om snel en resoluut te handelen en meer risicomijdend zijn ten opzichte van het verlies van mensenlevens, die een essentiële rol spelen bij de preventie en resultaten van pandemie", zei Tan.

Aan de hand van het voorbeeld van door mannen geleid Australië en door vrouwen geleid Nieuw-Zeeland, merkte Tan op dat het sterftecijfer per hoofd van de bevolking in Australië schrikbarend hoog was. "Op 31 december 2020 had Australië, hoewel de bevolking van Australië slechts vijf keer zo groot was als die van NZ, ongeveer 13 keer meer infecties en 36 keer zoveel doden als Nieuw-Zeeland".

Bron(nen):   Daily Beast