Erasmus MC maakt dodelijk vogelgriepvirus

In het Erasmus MC hebben virologen het vogelgriepvirus zo aangepast dat het besmettelijk wordt voor de mens zonder zijn dodelijke kracht te verliezen. Moedig en nuttig onderzoek? Of onverantwoord?

Een virus dat even besmettelijk is als de gewone griep, maar meer dan de helft van zijn slachtoffers doodt. Vijf mutaties en een relatief eenvoudige besmettingsprocedure van fretten waren voldoende om via uitgehoeste druppeltjes andere dieren met het virus te besmetten. Omdat fretten op dezelfde manier op griepvirussen reageren als mensen is dat een verontrustend resultaat.

Als het virus uit een laboratorium zou ontsnappen, bv. via een besmette medewerker, zou de ramp niet te overzien zijn. Verontrustend is dat er aanwijzingen zijn dat in een niet nader genoemd, maar veel minder beveiligd laboratorium waarschijnlijk onbewust een virus is gemaakt dat minstens enkele van de betrokken mutaties draagt.

De virologen houden vol dat hun onderzoek aangeeft waar er op moet worden gelet om te vermijden dat de natuur iets vergelijkbaars in elkaar knutselt en dat het middelen aanreikt om in te grijpen mocht er effectief een dodelijke vorm van het vogelgriepvirus in de natuur ontstaat. We weten nu tenminste waar we aan toe zijn, en waar we op moeten letten.

Niet iedereen deelt die mening. Sommigen eisen dat de gemuteerde virussen vernietigd worden. Een Amerikaanse adviesraad voor bioveiligheid vond zelfs dat de resultaten maar gedeeltelijk gepubliceerd mogen worden, om te vermijden dat bv. terroristen er misbruik van zouden maken.

Om de gemoederen te bedaren, is een moratorium van 60 dagen op verder onderzoek aangekondigd. In die tijd moet een debat gevoerd worden over de wenselijkheid van dit soort onderzoek en de manier waarop er mee moet worden omgegaan.

Bron(nen):   Knack