Vrouw trouwt steeds vaker man met dezelfde sociale status

Met uitzondering van Kate Middleton komt het steeds vaker voor dat jonge vrouwen trouwen met iemand van hun eigen sociale klasse of lager. Twintig jaar geleden was het nog gebruikelijk dat de man een hogere sociale status had.

In een recent onderzoek werd de partnerkeuze en de sociale achtergrond van de partner onderzocht bij vrouwen die geboren werden in 1958, 1970 en 1981. Vrouwen die geboren werden in 1958 het meest geneigd om te trouwen met iemand van een hogere sociale klasse (38%). Ongeveer 1/4 (23%) trouwde met iemand met een lagere sociale status. En 39% trouwde met iemand van dezelfde sociale klasse.

Van de vrouwen die geboren werden in 1970 trouwde 32% met iemand van een hogere sociale klasse. Dat was nog altijd iets meer dan degenen die trouwden met iemand van een lagere sociale klasse (23%), maar degenen die trouwden met iemand van dezelfde sociale klasse waren al in de meerderheid (45%).

In de generatie die geboren werd tussen 1976 end 1981 is trouwen 'beneden je stand' voor het eerst populairder dan trouwen 'boven je stand'. De meerderheid (56%) trouwt met iemand met dezelfde sociale status, 28% trouwt met iemand uit een lagere sociale klasse en slechts 16% met iemand uit een hogere sociale klasse.

Het lijkt een teken van emancipatie, maar onverdeeld positief is het niet. Als rijk alleen met rijk trouwt ontstaat een kleinere groep die over steeds meer middelen beschikt. Daardoor zouden er meer gezinnen in armoede leven.

Bron(nen):   The Independent