Er is een 2e ‘gat’ in de zon en het kan zonnewinden van 3 miljoen km/u naar de aarde sturen

Er is een gigantisch "gat" verschenen op het oppervlak van de zon, en het zou tegen vrijdag zonnewinden van 3 miljoen km/u naar de aarde kunnen sturen.

Het volgt op de ontdekking van een eerste gaat dat 30 keer zo groot is als de aarde. Terwijl dit eerste "gat" van ons weg begint te draaien, is een nieuw gigantisch gat - ongeveer 18 tot 20 aardes breed - juist naar de aarde toegekeerd.

Coronale gaten laten zonnewinden de ruimte in, die satellieten kunnen beschadigen en verbluffende aurora's kunnen creëren als ze de aarde bereiken.

De zonnewind is een stroom van geladen deeltjes die ontsnapt van het oppervlak van de Zon.

Bij hevige activiteit van de Zon kunnen de deeltjes in de buurt van de polen de Aarde bereiken. Dit is dan zichtbaar als noorderlicht (aurora borealis) of zuiderlicht (aurora australis). De invloed van de zonnewind is ook merkbaar op andere objecten in het zonnestelsel. Het bekendste voorbeeld hiervan is de interactie met kometen, die tot de emissie van röntgenstraling leidt.

Bron(nen):   Business Insider