Kan een kind narcist worden door zijn opvoeding?


Narcisme is een complexe persoonlijkheidsstoornis die niet gemakkelijk te begrijpen is. Het kan worden veroorzaakt door meerdere dingen, waaronder biologische, psychologische en sociale factoren. Er is echter geen eenduidige oorzaak van narcisme, en er is ook geen eenvoudig antwoord op de vraag of kinderen narcistisch kunnen worden door hun opvoeding.

Sommige studies suggereren dat een kind dat opgroeit in een omgeving waar hij of zij vaak werd geprezen voor zijn/haar prestaties zonder een evenwichtig oordeel te ontvangen dit als normaal gaat beschouwen en zich meer zelfverzekerd en narcistisch gedraagt. Dit kan echter slechts één factor zijn die bijdraagt aan narcisme. Er kunnen ook andere factoren zijn, zoals overmatige bescherming, verwaarlozing en de kwaliteit van de relaties tussen het kind en de ouders.

Het kan ook zijn dat kinderen die al een neiging hebben tot narcisme, dit versterkt kunnen zien door de manier waarop ze worden opgevoed. Als een kind bijvoorbeeld al een sterke focus op zichzelf heeft en ouders die geen grenzen stellen of de uitspraken van het kind niet in twijfel trekken, kan het kind het gevoel krijgen dat hij of zij altijd gelijk heeft en zich zelfs arroganter of narcistischer gaan gedragen.

Er is ook bewijs dat kinderen die worden blootgesteld aan bepaalde invloeden in de samenleving, zoals de media of de celebritycultuur, eerder narcistisch gedrag vertonen. Als kinderen wordt verteld dat beroemd worden het ultieme doel is, of dat succes belangrijker is dan empathie, kan dit bijdragen aan de ontwikkeling van narcisme.

Het is echter belangrijk op te merken dat de persoonlijkheid van een kind voor een groot deel genetisch bepaald is en niet alleen afhangt van de opvoeding. Dus zelfs als een kind in een bepaalde omgeving wordt opgevoed, betekent dat niet automatisch dat het narcistisch wordt.

Bron(nen):   Welt