Welke eigenschappen heb jij van je ouders geërfd?

Een slechte opvoeding, school of buurt spelen wel een rol, maar zijn zeker niet alles bepalend voor het karakter van een mens. Bijna alle eigenschappen hebben namelijk een aanzienlijke genetische component. Dat blijkt uit de grootste tweelingstudie tot nu toe.

Opvoeding, genen, of een beetje van beide, het nature/nurture-debat lijkt eindelijk beslecht door een onderzoeksteam onder leiding van Danielle Posthuma, hoogleraar neurowetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bijna 500 eigenschappen zijn onderzocht aan de hand van 3.000 tweelingstudies.

Geen enkel kenmerk is volledig bepaald door de omgeving of volledig aangeboren. “Wanneer we alle eigenschappen samen nemen is de gemiddelde bijdrage van erfelijkheid 49% en 51% is omgeving”, zegt Posthuma. Wel zijn bepaalde eigenschappen meer genetisch dan andere. Het gezicht, type huid en de bouw van het skelet zijn bijvoorbeeld grotendeels erfelijk. Voor sociale normen en waarden geldt dat veel minder.

Posthuma: “Maar elke onderzochte menselijke eigenschap is deels erfelijk. Het kan dus nooit zo zijn dat bijvoorbeeld bepaald gedrag volledig aan omgevingsfactoren is toe te schrijven.”

© hln
Bron(nen):   Het Laatste Nieuws