5 wetenschappelijke ideeën die vooruitgang tegengaan

In het boek Wetenschappelijk onkruid staan 179 hardnekkige ideeën die volgens vooraanstaande wetenschappers de vooruitgang blokkeren in plaats van stimuleren. Scientias noemde er 5: 1. Het IQ - Het IQ weerspiegelt het algemeen cognitief vermogen van de menselijke geest. Maar, het IQ zou slechts een veronderstelling zijn en geen natuurlijke eigenschap. Daarnaast wordt er bij het meten van het IQ geen rekening gehouden met socioculturele verschillen en scoren bepaalde bevolkingsgroepen daarom lager. 2. Hoe groter de hersenen, hoe intelligenter het dier - Het lijkt logisch, maar het gaat niet op. Mensen die per ongeluk geboren worden met maar tweederde van de normale hoeveelheid hersenweefsel kunnen soms ook normaal functioneren. En bij tieners slinkt de hoeveelheid grijze stof met 15% terwijl ze zich daarna nog ontwikkelen. De hardware (de hersenen) is dus niet het belangrijkste maar de software (de cognitieve prestaties). 3. Raciaal denken - Hoewel raciaal denken krachtige sociale banden kan creëren, is het concept ras wetenschappelijk gezien nutteloos en beperkend. 4. Essentialisme - De theorie die uitgaat van het idee dat dingen een essentie hebben die het gedrag, het uiterlijk en het verloop van het ding bepaalt, is volgens wetenschappers moreel verderfelijk. Ook wetenschappelijk zou er niets van deugen. Bijvoorbeeld de vraag 'wanneer wordt een embryo een mens' is essentialistisch. Alleen bestaat zo'n moment helemaal niet, de ontwikkeling van het embryo gaat geleidelijk. Ook in de samenleving tiert essentialisme welig, mensen zijn van een bepaald ras of leven boven of onder de armoedegrens. 5. De vrije wil - Ons brein is volgens één van de geraadpleegde wetenschappers 'een computer van vlees' en ons denken is daar de output van. We denken maar dat we bewust handelen en de keuze hebben, maar in feite hebben we te maken met natuurwetten die we nu eenmaal moeten gehoorzamen.    

Bron(nen):   Scientias