Zegt je plaats in het gezin echt iets over je persoonlijkheid?

Er is veel onderzoek gedaan naar het verband tussen je plaats in het gezin en je persoonlijkheid. Volgens deze studies zijn de oudste kinderen doorgaans intelligenter, verantwoordelijker en ambitieuzer, terwijl de middelste kinderen de lieve vrede proberen te bewaren en de jongsten de opstandige aandachtstrekkers zijn. Maar is dat echt zo? De grootste studie tot nu toe over je plaats in het gezin komt tot een heel andere conclusie. Het onderzoek van de Universiteit van Illinois toonde aan dat eerstgeboren kinderen inderdaad neigen naar een hoger IQ en persoonlijkheidstrekken hebben die hen onderscheiden van later geboren kinderen, maar ook dat deze verschillen heel erg klein zijn. De resultaten van het onderzoek werden vorige week gepubliceerd in het Journal of Research in Personality. Uit de analyse van gegevens van 377.000 middelbare scholieren bleek dat eerstgeboren kinderen gemiddeld 1 IQ -punt hoger scoorden dan later geboren kinderen. Zij vonden ook minimale verschillen in de persoonlijkheid van de oudste en jongere kinderen. De oudste kinderen neigen ertoe om extraverter, vriendelijker, plichtsgetrouwer en minder angstig te zijn dan middelste en jongste kinderen, maar dit verband was eveneens heel klein (minder dan 1%). Waarom wijken de resultaten van dit onderzoek af van eerdere studies, die wel een verband vonden tussen de plaats in het gezin en persoonlijkheid of intelligentie? Eerdere studies hadden een kleinere steekproefomvang en waren vaak gebaseerd op de beschrijving van de kinderen door de ouders, die bevooroordeeld kunnen zijn. Als een ouder zegt dat de oudste plichtsgetrouwer is dan de jongste kan dat te maken hebben met de leeftijd en niet met de plaats in het gezin.

Bron(nen):   The Huffington Post