Drones worden de prullenbak van de oceaan

Studenten hebben de handen ineengeslagen om te werken aan een apparaat dat de door plastic vervuilde oceanen op zou schonen. De drone zweeft als een prullenbak door de oceaan en vangt met de open voorkant het plastic op.   Het is de bedoeling dat de drones op verschillende  plaatsen in het water terechtkomen. De apparaten communiceren onderling met behulp van sonar.  Op deze manier staan de apparaten met elkaar in contact en kan men verwachten dat  er geen delen van de oceaan worden overgeslagen. Met behulp van infrarood worden vissen en andere zeedieren weggejaagd zodat ze niet in de drone terechtkomen.  

Bron(nen):   Scientias