Wat eenzaamheid doet met onze hersenen

Eenzaamheid zorgt ervoor dat gebieden in de hersenen die bedreigingen signaleren actiever worden, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Chicago. Dit kan als gevolg hebben dat mensen, die sociaal geïsoleerd zijn minder vriendelijk en defensiever worden. Daardoor kunnen eenzame mensen nog meer gemarginaliseerd raken. Ze komen aan de rand van het sociale netwerk te staan. Ze hebben minder vrienden en de weinige vrienden die ze hebben, raken ze door de eenzaamheid ook nog kwijt. In het onderzoek werden de hersenen van eenzame en niet-eenzame mensen met elkaar vergeleken. Beiden kregen een EEG om de activiteit van de hersenen te meten. Ook kregen ze een aantal woorden voorgelegd, die varieerden in de mate van sociaal positiviteit. De hersenen van de eenzame mensen reageerden sneller op woorden die in verband gebracht kunnen worden met een sociale bedreiging - zoals 'vijandig' - dan niet-eenzame mensen.

Bron(nen):   PsyBlog