Jongens hebben meer stoornissen en toch zijn zij gelukkiger

Uit het Vlaams grootschalig JOnG!-onderzoek blijkt dat jongens zich op de leeftijd van 12-13 jaar over het algemeen gelukkiger voelen dan meisjes. Daar staat tegenover dat jongens vaker lijden aan leer- en gedragsstoornissen. Van de jongens lijdt 25% aan een stoornis; bij meisjes is dat 15%. Meestal gaat het bij jongens om een leerstoornis (7%), ADHD (4%), autisme (4%) of DCD (Developmental Coordination Disorder, een stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen; eveneens 4%). De verschillen in het al dan niet hebben van een diagnose werden zowel op 6-jarige als op 12-jarige leeftijd vastgesteld. Toch blijkt dat jongens zich gelukkiger voelen dan meisjes. De invloed van negatieve gedragskenmerken en stoornissen op het welbevinden van jongens kan klaarblijkelijk worden gecompenseerd door positieve ervaringen.

Bron(nen):   De Standaard      

6 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. Wendy L

    Jongens hebben meer testosteron dan meisjes. En, worden hoger gewaardeerd, worden niet gediscrimineerd vanwege hun sekse. Meisjes wel. Worden niet als seksuele objecten gezien en behandeld. Meisjes wel. Etcetera. Er zijn veel verklaringen voor.

Reacties niet toegestaan