Onderzoek: verlegen stuntelen maakt je juist aantrekkelijk

Verlegen stuntelen, blozend naar de grond kijken, het is lang niet zo erg als je denkt. Sterker nog, het kan je veel voordelen opleveren. Mensen die snel beschaamd zijn en vaak blozen zijn aantrekkelijker dan mensen die kalm en bedaard lijken, aldus onderzoeker Matthew Feinberg van de universiteit van Berkeley. Hij bedacht een experiment waarin hij proefpersonen filmde die zich een beschamend incident moesten herinneren. Een panel werd gevraagd hen te beoordelen op de mate waarin ze 'awkward' overkwamen. Hoe beschaamder proefpersonen leken, hoe meer ze in een volgend onderzoek compassie toonden. Ook waren ze vaker eerlijk in een spelletje met een geldprijs. In een volgend experiment toonde Feinberg de proefpersonen foto's van beschaamd kijkende mensen. Hij vroeg hen hoe groot de kans was dat ze deze mensen zouden vragen voor hun studiegroep. De nerveuze mensen bleken sneller uitgenodigd te worden. Een beetje blozen en verlegen zijn kan bovendien je liefdesleven ten goede komen. "Als mensen zoeken naar een lange termijnpartner, dan kan het aantonen dat je sociaal bent en gericht op samenwerking. Iemand die je niet bedriegt. Dus mensen vinden je verlegenheid om die reden aantrekkelijk," denkt Feinberg.

Bron(nen):   The Independent