Wetenschappelijk bewezen manier om je geheugen te verbeteren

Volgens Canadese wetenschappers is er een eenvoudige manier om je geheugen te verbeteren: tekenen. Al in 1973 ontdekten onderzoekers dat het geheugen gestimuleerd kan worden door een zogenaamde 'duale coderingstechniek', waarbij het denken aan een object of activiteit gecombineerd wordt met het tekenen ervan. Uit onderzoek bleek dat deze strategie werkte, maar de studies waren schaars en slecht uitgevoerd. Ook werd niet nagegaan of het effect van het tekenen misschien alleen te wijten was aan het feit dat je daar langer mee bezig bent dan met het schrijven van een woord. Misschien dat je door het gebruik van kalligrafie wel hetzelfde effect zou kunnen bereiken. Psycholoog Jeffrey D. Wammes van de Universiteit van Waterloo heeft dat nu grondig uitgezocht. Hij bestudeerde groepen studenten die meededen aan zeven verschillende versies van hetzelfde experiment. In alle gevallen begonnen de onderzoekers met een lijst van eenvoudige woorden die gemakkelijk te tekenen zijn, zoals een ballon, vork, schoen of appel. Een willekeurige reeks van 30 van die woorden waren in een flits te zien op een scherm en de studenten kregen de opdracht om ofwel het object te tekenen ofwel om op te schrijven wat het was. Daarna moesten de studenten een 'filler-taak' uitvoeren. Ze luisterden naar een reeks van tonen en moesten zeggen of die laag, hoog of middelmatig waren. Die taak had niets te maken met het experiment, behalve dat ze de gedachten van de studenten afleidden van wat ze net gedaan hadden. Ondertussen zou de herinnering van de woorden geconsolideerd worden of - wat even vaak voorkomt - verdwijnen. Daarna werd aan de studenten gevraagd om zoveel mogelijk woorden op te schrijven, die ze zich nog konden herinneren uit de eerste test. Zoals gezegd waren er verschillende versies van dit experiment. Sommige groepen kregen 40 seconden om het object te tekenen, andere slechts 4 seconden. Aan sommige groepen werd gevraagd om in plaats van het object te tekenen het woord op te schrijven of om een lijst van kenmerken van het object op te schrijven. En een laatste mogelijkheid was dat de studenten het woord zo gedetailleerd en decoratief mogelijk op moesten schrijven. Alle tests leidden tot dezelfde conclusie: na het tekenen van het object werd het beter onthouden. De proefpersonen die woorden tekenden, wisten zich vaak meer dan twee keer zoveel woorden te herinneren dan de andere groepen. Waarom dat zo is, is nog niet duidelijk. Een mogelijkheid zou zijn dat je tijdens het tekenen intensiever met het object bezig bent, maar dat is bij het opschrijven van een lijst van kenmerken ook het geval. De veronderstelling dat het komt omdat je langer bezig bent met tekenen dan met schrijven houdt ook geen stand. Ook als je maar 4 seconden hebt om te tekenen heeft dat eveneens een positiever effect dan schrijven.  

Bron(nen):   Time