Dodelijk geweld gepleegd door vrouwen

Vrouwen die geweldsdelicten met dodelijke afloop plegen verschillen in veel opzichten van mannelijke daders. Dat blijkt uit een Zweedse studie. Zweden behoort tot de groep van landen met het laagste aantal moorden per hoofd van de bevolking. Maar ook daar wordt dodelijk geweld in de meeste gevallen gepleegd door mannen: in negen van de tien gevallen is de dader een man. De Zweedse wetenschappers onderzochten veranderingen in de frequentie waarmee mannelijke en vrouwelijke daders moorden pleegden tussen 1990 en 2010. Tegelijkertijd bestudeerden ze de overeenkomsten en verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke daders. De verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke daders waren groter als het om volwassen slachtoffers ging dan wanneer het slachtoffer een kind (tot 15 jaar) was. De volwassenen die door vrouwen vermoord werden waren vaker mannen en een intieme partner. De slachtoffers waren vaak onder invloed van middelen op het moment van de misdaad en werden in de meeste gevallen gedood met een mes. Een ander verschil was dat aan moorden gepleegd door vrouwen vaker huiselijk geweld voorafging en dat vrouwen het vaakst moorden pleegden in de thuissituatie (in bijna 9 van de 10 gevallen). Als het slachtoffer een kind was, waren de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke daders minder groot. Maar kindermoorden werden wel relatief vaker gepleegd door vrouwen (in meer dan een derde van de gevallen) dan moorden met een volwassen slachtoffer (minder dan 1 op 10). Ook leden vrouwen vaker aan psychische problemen ten tijde van de de moord, ongeacht of het slachtoffer een volwassene of een kind was.

Bron(nen):   EurekAlert!