Opvoedingsstijl beïnvloedt toekomst kind

Japanse onderzoekers brachten de opvoedingsstijl van ouders in verband met het latere opleidingsniveau, inkomen, geluksgevoel en de normen en waarden van hun kind. In januari 2016 namen zij een online enquête af bij 5000 mannen en vrouwen met vragen en stellingen over de relatie met hun ouders tijdens hun kindertijd. Dit waren uitspraken als 'Mijn ouders vertrouwden mij' en 'Ik had het gevoel dat mijn familie interesse had in mij.' Daarmee werden de volgende kenmerken van de opvoeding gemeten: belangstelling, vertrouwen, regels, onafhankelijkheid en de tijd die de ouders doorbrachten met hun kinderen. Verschillende combinaties van deze kenmerken werden ingedeeld in zes opvoedingsstijlen. Ondersteunend Een hoge of gemiddeld mate van onafhankelijkheid, een hoge mate van vertrouwen, een hoge mate van belangstelling en veel tijd samen doorbrengen. Streng Weinig onafhankelijkheid, een gemiddelde tot hoge mate van vertrouwen, vrij strikt tot streng, veel regels en een middelgrote tot hoge mate van belangstelling. Toegeeflijk Een hoog of gemiddeld niveau van vertrouwen, helemaal niet streng, meer tijd doorbrengen met de kinderen dan gemiddeld. Laat maar waaien Weinig belangstelling tonen voor de kinderen, helemaal niet streng, weinig tijd samen doorbrengen en weinig regels. Hard Weinig belangstelling voor de kinderen, weinig onafhankelijkheid, weinig vertrouwen en streng. Gemiddeld Een gemiddelde niveau van alle kenmerken. De resultaten toonden aan dat mensen die een ondersteunende opvoeding hadden gekregen, waarbij ouders veel positieve aandacht aan hen besteedden een hoger opleidingsniveau, een hoger salaris en een sterker geluksgevoel hadden. Mensen die een strenge opvoeding kregen met veel aandacht in combinatie met veel discipline hadden ook een hoger opleidingsniveau en een hoger salaris, maar zij voelden zich minder gelukkig en hadden meer last van stress.

Bron(nen):   Science Daily