Waarom ouders met veel kinderen gelukkiger zijn

De meeste mensen hebben hun handen al vol aan twee kinderen. Het is dus moeilijk voor te stellen dat grotere gezinnen gelukkiger zijn. Toch is het zo, aldus dr. Bronwyn Harman van de Edith Cowan University in Australië Ze bestudeerde samen met haar team vijf jaar lang gezinnen van verschillende groottes en concludeert dat ouders met vier of meer kinderen het gelukkigst zijn. "Deze ouders zeggen meestal dat ze altijd al een groot gezin hebben gewild. Het was zo gepland en het is de leefstijl waar ze voor gekozen hebben." De onderzoekers spraken met zo'n 2.000 ouders en onderzochten hun veerkracht, sociale steun, zelfvertrouwen en tevredenheid met het leven. Van tevoren verwachtten ze dat gezinnen met minder kinderen het gelukkigst zouden zijn, maar juist de grote families bleken het meest tevreden met hun leven. De kinderen uit grote gezinnen worden op jongere leeftijd zelfstandig en hebben altijd broertjes en zusjes om mee te spelen. De ouders zelf zeiden 'nooit verveeld' te zijn en te profiteren van een groot familienetwerk.

Bron(nen):   Metro