“Rijke mensen zien anderen letterlijk niet staan”

Het is een van de belangrijkste onderwerpen in de psychologie: in hoeverre wordt je persoonlijkheid bepaald door je sociale omgeving en wat is de invloed van je genen. De omgeving scoort er een puntje bij door een nieuwe studie: wie rijk is ziet namelijk de mensen om zich heen minder goed dan wie weinig te besteden heeft. Aan de hand van drie experimenten onderzochten psychologen van de New York University of sociale klasse effect heeft op waar we in het dagelijks leven aandacht voor hebben. Daaruit bleek dat mensen uit lagere sociale klassen niet alleen langer naar de mensen om hen heen kijken, maar ze ook eerder opmerken en vaker zien. De verklaring is dat mensen met een lagere sociale status in het dagelijks leven vaker afhankelijk zijn van andere mensen voor hulp en op het werk bijvoorbeeld. Daardoor hebben ze meer aandacht voor andere mensen. Rijke mensen hoeven zich minder van anderen aan te trekken. Ze zien ze dus letterlijk niet staan.  

Bron(nen):   Knack