Is het middelste kind echt het meest succesvol? En de oudste het slimst?

De oudste is het slimst, de jongste is de grappenmaker en de middelste wordt later het meest succesvol. Dat zou blijken uit onderzoekjes, waar media gretig over schrijven. Maar klopt het wel? De Volkskrant zocht het uit. Het is een plausibele gedachte dat je plaats in het gezin iets zegt over je karakter. Maar er is helemaal niets van waar. Dat het middelste kind het succesvolst zou zijn, is gebaseerd op het boek 'The Secret Power of Middle Children' van onder meer Katrin Schumann. Haar argument is dat 52 procent van de Amerikaanse presidenten zelf middelste kind was. Dat lijkt veel meer dan je zou verwachten, maar dat is het niet. Tot halverwege de vorige eeuw bestond een Amerikaans gezin uit gemiddeld vijf kinderen. De kans dat een president tot een van de drie middelste kinderen behoort, is dan ongeveer 53 procent. En de overige verschillen tussen kinderen? Die zijn er ook niet. Duitse psychologen bekeken in 2015 persoonlijkheidstesten van bijna twintigduizend mensen en vonden geen enkel verschil tussen middelste, jongste of oudste gezinsleden, op welke manier ze die ook vergeleken. In een andere studie onder 377 duizend Amerikaanse scholieren kwam eveneens geen enkel onderscheid naar voren, op intelligentie na: een verwaarloosbaar verschil van gemiddeld één IQ-punt tussen de oudste en de jongste.

Bron(nen):   De Volkskrant