Racisme komt voort uit een ‘optische illusie’ van de hersenen

Mensen hebben van nature vooroordelen, waardoor ze bijvoorbeeld terugschrikken voor iedereen die er anders uitziet of denken dat wiskunde iets voor mannen is. Het goede nieuws: dat kun je veranderen. Illusie De eerste stap is dat mensen erkennen dat ze vooroordelen hebben. De universiteit van Harvard heeft daartoe een online test ontwikkeld waarmee mensen hun eigen vooringenomenheid kunnen ontdekken. Harvardprofessor Lydia Villa-Komaroff legt uit dat de hersenen een aantal shortcuts hebben ontwikkeld, die ons goed van pas kwamen in vroeger tijden. Daardoor ontstaan cognitieve illusies, die ze omschrijft als 'een soort optische illusie'. "Deze kortere denkroutes van de hersenen heeft iedereen. Impliciete vooroordelen zijn niet voorbehouden voor een bepaald deel van de bevolking. Ze zijn algemeen onderdeel van onze evolutionaire en culturele geschiedenis." Overleving De shortcut naar angst of wantrouwen is ontstaan, omdat "we opgroeiden tussen leeuwen en tijgers en beren en mensen die onze bezittingen wilden inpikken." "Uit overlevingsdrift zien we alles dat anders is als een bedreiging. We zien dus anders zijn als potentieel gevaarlijk." Maar professor Villa-Komaroff zegt ook: "Als we dit erkennen, kunnen we het verbeteren. Mensen zijn erg goed in het compenseren van hun zwaktes." Zo was er op de Geogia State University lange tijd het vooroordeel dat etnische minderheden uit arme families slechter presteerden. Dat bleek te komen doordat ze niet hetzelfde ondersteunende netwerk hadden als rijkere studenten, dat hen bijvoorbeeld behoedde voor foute studiekeuzes. Nu is er een waarschuwingssysteem dat in de gaten houdt wanneer studenten in de problemen komen. Dan krijgt een student een adviseur toegewezen. De resultaten waren opmerkelijk. Het aantal zwarte en Latijns-Amerikaanse mannen dat een diploma haalde in een bèta-wetenschap werd meer dan dubbel zo groot.  

Bron(nen):   The Independent